Voli ovo

Reklame

ponedjeljak, 10. siječnja 2011.

Svi za jednog, jedan za sve

1.       Visoko učešće-visok uticaj
Kompanije treba da uzmu učešće u životu zajednice u skladu sa svojim poslovnim aktivnostima i svojom poslovnom filozofijom. Uključivanje svojih zaposlenih u volonterski rad u zajednici  omogućiće kompaniji da uzme visoko učešće u životu zajednice i ostvari uticaj na nju.

2.       Izaberite dobre partnere i slušajte ih
Neprofitne organizacije koje rade na lokalnom nivou obično znaju šta je prioritet u zajednici i na koji način to postići. To su partneri sa kojima treba uspostaviti dugoročnu saradnju. Oni imaju iskustva sa dizajniranjem projekata koji će vrijeme i znanje naših volontera iskoristiti na najbolji način za zajednicu.

3.       Odredite koordinatora za saradnju sa zajednicom
Ova osoba treba da bude u stalnom kontaktu sa zajednicom i partnerima te analizira ideje za buduće zajedničke projekte i učestvuje u dizajniranju i realizaciji projekata.

4.       Obezbijedite neophodna sredstva ali omogućite i fleksibilnost
Skoro sve regije, kulture i vjere imaju svoje tradicije davanja oblikovane kroz svoju istoriju, tradiciju i religiju. Kompanije koje posluju na području određene regije trebaju se uključiti u skladu sa ovim običajima i kroz obezbjeđenje dijela sredstava za svoje projekte i kroz učešće u projetima drugih.

5.       Početi od najvišeg nivoa
Menadžeri najvišeg nivoa treba da se uključe u ovaj program i daju primjer i poticaj svim zaposlenima da se uključe.

Kako dalje-
Budućnost je mnogo više od partnerstva. Vrijeme pred nama donosi mnogo prilika za unapređenje saradnje između kompanije i zajednice i zajedno ih treba iskoristiti na obostrano zadovoljstvo.

Nema komentara:

Objavi komentar