Voli ovo

Reklame

petak, 17. prosinca 2010.

Džungla budućnosti – 10 pravila za opstanak

U gustoj džungli savremene civilizacije nije lako opstati, ne biti “počišćen” od neke surovije ili snažnije zverke. Stoga će ovih 10 osnovnih pravila za opstanak dobro doći onima koji nameravaju da postanu ili ostanu – menadžeri.

Pravila za opstanak
Upravljanje znanjem
Prepoznajte ga i uhvatite u mrežu! Kompanija je zbir onoga što njeni ljudi znaju, razumeju i umeju dobro da rade. Od svih vrednosti koje kompanija poseduje, najznačajnija vrednost će biti ona koja je sadržana u idejama i kreativnom potencijalu, u znanju. Ali znanje i ideje su korisni jedino ako ih zaposleni međusobno razmenjuju i dele, ako uspevaju uvek da izvuku ono što im je neophodno. Prethodno ga menadžeri moraju filtrirati, prema kriterijumima i standardima koje su postavili vodeći od njih. Znanje mora slobodno proticati između ljudi i nije dovoljno smestiti ga u neki softver. Pravac širenja znanja prestaje da bude samo odozgo ka dole, već i odozdo ka gore i pobočno.

Donošenje odluka
Dobra procena, a brza! Dobra procena je i dalje ključna veština. Mnogo podataka sa svih strana traži dozu mudrosti, dobre nerve i sposobnost postavljanja prioriteta. Nešto je u talentu, ali su i dalje najvažniji rad i iskustvo. Ranije su se radni procesi obavljali u nizu i sekvencijalno. Sada se sve više procesa odvija paralelno i istovremeno i treba ih propratiti pravim odlukama. Krupne odluke su lepa ali retka stvar, međutim, u primeni uvek moraju ostavljati mesta za fleksibilan stav i ponovne brze promene!

Upoznajte svog kupca
Pre pet godina sam savetovala domaću firmu u razvoju da svoje direktore sektora, inače pokupljene iz velikih javnih preduzeća, uputi na nekoliko dana među klijente, na šaltere i na teren. Vlasnicima se ideja odmah dopala, ali je otpor iznutra bio prevelik. Direktori su bili iznenađeni do granice lične uvrede. Imali su “pametnija posla”, “važne sastanke” i “zašto smo uzeli spoljnog konsultanta za strateški marketing, ako ćemo se mi baviti kupcima!?”. Ipak se taj susret desio i izgledalo im je kao da su se sreli sa svojim odrazom u ogledalu. Usledile su promene, od kojih su neke bile bolne, a većina – male ali suštinske. Nisu ni koštale puno. “Nisam mogao ni da pretpostavim šta se sve tamo dešava!” bio je najčešći komentar. Sada je to standardna praksa i direktori se veoma raduju tim danima.

Kupac je centar sveta
Da, ali koji kupac? Kompanije kažu: nama su svi kupci važni; ipak, tome dodajte: neki su važniji od drugih. Sticanje novih klijenata košta više nego zadržavanje starih. Raditi na lojalnosti i međusobnom poverenju je sve važnije. Sve više informacija se sliva o svakom kupcu i najprofitabilnijim kupcima se mora pružiti mogućnost pripadanja klubu elitnih.

Upravljanje talentima
Nama su i naši ljudi važni – ali su i ovde neki važniji od drugih. I to ne samo oni na vrhu. Upravljanje talentima je prepoznavanje zvezda–pojedinaca ili zvezda-timova, ili, pak, unajmljivanje slobodnih zvezda-konsultanata sa strane. Svaki od ovih pristupa traži posebnu strategiju upravljanja ljudskim resursima, poseban način merenja doprinosa i maštovite načine da se talenat nagradi... i to ne samo novcem.

Upravljanje timovima
Svetske korporacije se sučeljavaju sa ovim fenomenom već duži period, a proširenjem jugoistočnog evropskog tržišta fenomen počinje da se odnosi i na naše menadžere. Raste broj timova koji sve više sarađuju lateralno, ne hijerarhijski, počinje kolaboracija i među kompanijama koje se udružuju zbog novih tržišta, podele rizika ili zajedničke proizvodnje kod trećeg. Efektivna saradnja između timova ili kompanija traži posedovanje međusobnih sličnosti, poverenje i razumevanje, a ne hijerarhijski odnos i komandnu odgovornost odozgo-nadole. Uspešna saradnja zahteva izvrsnu komunikaciju, nagradu za nesebično deljenje informacija i trud na zajedničkom cilju. Ovi procesi takođe traže menadžera nove vrste.

Izgradnja prave strukture
Troškovi upravljanja informacijama u kompanijama padaju i to nužno zahteva redefinisanje kompanijske strukture. Manje hijerarhije, više modularnosti – kao Lego kockice. Stalno će se tražiti novi načini za aranžiranje i rearanžiranje institucionalne strukture. Važna odluka će biti – šta koordinirati iz centra, a šta iz lokala, šta zadržati u kući, a šta raditi izvan. Opšte pravilo: ono što radite, ne isto, već bolje od konkurencije, nastavite da radite sami.
Fleksibilnost vs. Dogma
Kompanija čiji sam bila konsultant doživela je šok kada sam im, po konačnom postavljanju sistematizacije radnih mesta i organizacione šeme, na koju su bili ponosni, a što je trajalo mesecima, saopštila da je sada vreme da je menjaju. Knjigu “Sistematizacija” doživeli su kao Sveto pismo, dogmu, večne reči uklesne u mermeru. Trebalo je vremena da se objasni da je za period od 9 meseci već stvoren uslov da se uvedu izmene, da se prilagode životu i realnim promenama. Fleksibilnost i brzina, nasuprot krutosti i sporosti, uvek će odneti pobedu.

Upravljanje komunikacijom
Dinamika poslovnog sveta zahteva da menadžeri ubedljivo, kroz sve raznovrsnije kanale, komuniciraju sa saradnicima i spoljnim svetom. Ubedljiv komunikator i pregovarač je lider novog (doduše i starog) doba. Veština komunikacije, transparentnost u procesu i visoki etički principi garantovaće uspeh.

Postavljanje standarda
Tehnologija vezuje da bi oslobodila. Bar je tako za one koji je shvataju pravilno. Tako i Internet tehnologija, sredstvo slobode i decentralizacije, zahteva disciplinu, protokole i standardne procese. Stoga će neki aspekti centralizacije porasti, a ključni zadatak višeg menadžmenta će biti da postavi standarde i da insistira da se oni sprovode.

Negovati otvorenost
Kada su standardi već postavljeni, sloboda i otvorenost treba da vladaju. Disciplina i nesputanost su dve strane istog novčića: centralizacija standarda omogućava decentralizaciju odlučivanja.

Razvijati liderstvo
Bez prave organizacione strukture, kulture i ljudi, kompanija ne može imati punu korist ni od najsofisticiranije tehnologije. Dakle, ključ uspeha nije toliko u tehničkom know-how, već u izvrsnom liderstvu, da pogura stvari i upravlja promenama u organizaciji. U nekom trenutku u životu kompanije biće potreban heroj-lider na koga će se osloniti, kako bi izdržali traumatičan period ili fundamentalnu promenu. U drugim vremenima, kao što smo na ovom mestu već pisali, biće potreban trener, kouč, tragač za talentima koji je specijalizovan za stvaranje i motivisanje odličnih timova. Uvek će ljudi na vrhu postavljati ton u kompaniji. Njihove veštine će biti određujuće u oceni da li sa tom kompanijom treba raditi, ili raditi u njoj. To su glavni testovi uspešnog liderstva

Naoružani sa ovih 10 osnovnih oružja, menadžeri kompanije budućnosti će prepoznati sve izazove koje donosi najrevolucionarniji period ove generacije u korporativnom životu. Za one koji tek treba da uče metode savremenog poslovanja – biće teško, zastrašujuće i iscrpljujuće, a za druge, koji instinktivno razumeju kako upravljati kroz teška vremena – može čak biti i zabavno.
Ana Bovan

Nema komentara:

Objavi komentar