Voli ovo

Reklame

utorak, 28. prosinca 2010.

Provokativne reklame - 2. dio

Cilj reklame podrazumijeva određeni zadatak komunikacija i stepen njegovog ostvarenja kod određenog auditorijuma u određenom periodu. Prema ciljevima reklame se mogu podijeliti na:
  • reklame radi informisanja,
  • reklame radi ubjeđivanja,
  • reklame radi podsjećanja i
  • reklame radi podsticanja.
Cilj reklame treba da proističe iz detaljne analize aktuelne marketinške situacije.
Kada određujete budžet za reklamu sljedeće faktore treba imati u vidu:
  • fazu životnog ciklusa proizvoda,
  • učešće na tržištu i bazu potrošača,
  • konkurenciju i zasićenost,
  • učestalost oglašavanja i
  • postojanje supstituta.
Kada se kreira i procjenjuje reklamna kampanja važno je da se ono što reklama pokušava da kaže o brendu odvoji od načina na koji reklama izražava tvrdnje o brendu. Kreiranje efektivnih reklamnih kampanja ujedno je i umjetnost i nauka. Šta mislite da li su ove reklame opravdale svoj budžet?


Nema komentara:

Objavi komentar