Voli ovo

Reklame

srijeda, 29. prosinca 2010.

Provokativne reklame - 3. dio

Da bi se razvila strategija poruke preduzimaju se tri koraka:
 1. Generisanje i procjena poruke,
 2. kreativni razvoj i slanje i
 3. razmatranje društvene odgovornosti.
Kod generisanja i procjene poruke važno je da se generiše nov uvid i izbjegne korišćenje onih načina obraćanja i pozicija koje i drugi koriste. Oglašivač treba da obavi istraživanje tržišta da bi odredio vrstu obraćanja koja najviše odgovara ciljnom auditorijumu.
Vezano za kreativni razvoj i slanje poruke treba znati sljedeće: Uticaj reklame ne zavisi samo od onoga što se kaže, nego i od toga kako se nešto kaže. Slanje poruke može biti presudno.Svaki propagandni medij ima svoje specifične prednosti i nedostatke.
Što se tiče štampanih medija čije primjere koristimo u ovoj seriji članaka, smatra se da je kod njih redoslijed važnosti sljedeći:
 1. slika,
 2. naslov,
 3. tekst.
Slika mora biti dovoljno jaka da privuče pažnju. Naslov mora da prati sliku i navede osobu da pročita tekst. Tekst mora da zaokupi, a ime brenda koji se oglašava mora da bude dovoljno naglašeno.
Kriterijumi za evaluaciju štampane reklame su sljedeći:
 1. Da li je poruka na prvi pogled jasna? Da li odmah možete da odgovorite o čemu ta reklama govori?
 2. Da li naslov ukazuje na korist?
 3. Da li je ilustracija u skladu sa naslovom?
 4. Da li je prva rečenica teksta u skladu sa naslovom i ilustracijom, odnosno da li ih objašnjava?
 5. Da li se reklama lako čita i shvata?
 6. Da li je proizvod lako identifikovati?
 7. Da li je brend ili sponzor jasno predstavljen?
Da li ove reklame zadovoljavaju date kriterijume?

Razmatranje društvene odgovornosti je druga strana medalje kod ovakvih reklama. Oglašivači bi morali da budu sigurni da oglašavanje neće prekršiti društvene i pravne norme. Da li je to slučaj sa ovakvim reklama veoma je diskutabilno pitanje?

Nema komentara:

Objavi komentar