Voli ovo

Reklame

subota, 25. prosinca 2010.

Osjetljivost upotrebe jezika u međunarodnom marketingu

Osjetljivost upotrebe jezika je naročito naglašena kod promotivnih aktivnosti i tržišnog oblikovanja proizvoda u međunarodnom marketingu. Uspjeh korištenja svih oblika promotivnih aktivnosti u velikoj mjeri zavisi od uspješnosti prevazilaženja komunikativnih barijera između zemalja i kultura. Zamislite sljedeće reklame na našem tržištu:
Nema komentara:

Objavi komentar