Voli ovo

Reklame

ponedjeljak, 27. prosinca 2010.

Provokativne reklame - 1. dio

Prema Kotleru propaganda je svaki plaćeni oblik nelične prezentacije i promocije ideja, proizvoda ili usluga od strane određenog sponzora. U manjim kompanijama propagandom se obično bavi neko iz odjeljenja marketinga, najčešće samostalno ali i u saradnji sa marketinškim agencijama, dok se u većim kompanijama formiraju posebne službe u okviru odjeljenja za marketing koje mnogo češće koriste usluge specijalizovanih agencija za ove poslove.

Osnovno kod razvoja propagandnog programa je da se najprije identifikuju ciljno tržište i motivi kupaca. Kad se to učini treba donijeti 5 odluka:
  1. Odluka o misiji: šta su ciljevi oglašavanja,
  2. Odluka o budžetu: koliko može biti potrošeno,
  3. Odluka o poruci: kakvu poruku treba poslati,
  4. Odluka o medijima: koje medije treba koristiti i
  5. Odluka o mjerenju rezultata: kako bi se trebali izmjeriti rezultati.
Propagandni ciljevi moraju da proističu iz prethodnih odluka o ciljnom tržištu, pozicioniranju brenda i marketinškom programu.
Šta mislite da li su ove reklame postigle svoj cilj?
Nema komentara:

Objavi komentar