Voli ovo

Reklame

ponedjeljak, 27. prosinca 2010.

Male tajne velikih bilborda

Jedan od osnovnih razloga za veliku popularnost oglašavanja na otvorenom prostoru (u daljem tekstu OOH) koje se sprovodi putem bilborda, panoa, svetlećih reklama ili posredstvom nekog sličnog medija, jeste činjenica da je ovo, u pogledu dometa, posle televizije najefikasniji medij. Dodatan motiv je niža cena u odnosu na televizijsko oglašavanje. Veoma važan razlog je i izuzetno precizno geografsko targetiranje ciljnih javnosti, što je posebna prednost ukoliko želite da vašu kampanju sprovedete u tačno određenim gradovima ili delovima gradova, recimo tamo gde posedujete prodavnice.

Gradske značke

Prva stvar koju bi trebalo da znate jeste da OOH kampanje targetiraju vozače i one koji koriste neku vrstu prevoza. Činjenica je da u velikim gradovima ljudi sve više i više vremena provode u automobilima ili sredstvima gradskog prevoza, zarobljeni u saobraćajnim gužvama. U takvim uslovima najlakše je dopreti do svesti potrošača, s obzirom da je ona, po osnovnim zakonima psihologije, usmerena na posmatranje i primanje poruka iz najbliže okoline. Što je duže pojedinac zarobljen u saobraćajnoj gužvi, to su veće šanse da će primetiti i zapamtiti poruku. Ipak, vozač ima u proseku svega 7 sekundi da registruje poruku na bilbordu.
Najstariji vid OOH oglašavanja su oslikani posteri. Oni se uglavnom koriste kada je poruka kampanje jednostavnija, grafički i vizuelno manje zahtevna i kada se radi o trajnijem ugovoru. Kompanije koje se bave produkcijom ove vrste postera koriste posebne vodootporne boje, koje sadrže i apsorber ultravioletnog zračenja, zbog čega ove boje teže blede. Sam proces produkcije traje relativno kratko.

Bilbord, pano, poster?

Bilbordi koji imaju komplikovan i zahtevan vizuelni sadržaj su mahom prevučeni vinilom, a svaki od njih je, takođe, zaštićen i apsorberima ultravioletnog zračenja, zbog čega mogu trajati i po nekoliko godina, pa se jedan isti vinil može koristiti i za dve, pa čak i tri kampanje.
Posebnu vrstu bilborda čine tzv. poster-paneli, odnosno bilbordi u užem smislu. Slika se štampa na nekoliko listova papira, koji se zatim sklapaju u jedinstvenu sliku i lepe na metalnu pozadinu. Ovakvi paneli se štampaju uglavnom na 8 ili 30 listova i traju znatno kraće od vinila (obično do 30 dana). To znači da je za svaku dužu kampanju potrebno platiti dodatne troškove, u iznosu od oko 10% vrednosti kampanje, za održavanje i zamenu pohabanog materijala.

Svetlost i boja umesto zvučnika

Osnovni zakoni evaluacije svake reklamne kampanje važe i za OOH. I u ovom slučaju je vrednost kampanje moguće izraziti kroz GRP (Gross Rating Points) o kojima se uglavnom govori u kontekstu televizijskog oglašavanja. GRP predstavlja ukupan broj "lica" (bilborda) zakupljenih za potrebe jedne kampanje u odnosu na populaciju, gde se populacija izračunava na osnovu ukupnog broja vozila koja učestvuju u saobraćaju na lokalitetu gde je postavljena oglasna poruka.
Svaki od bilborda, o kojima smo već govorili, može biti neosvetljen ili osvetljen. Ukoliko vam je važna ciljna grupa koja u saobraćaju učestvuje i u večernjim časovima, svakako je preporučljivo da u obzir uzmete osvetljene bilborde, koji jesu skuplji ali mogu znatno uticati na poboljšanje uspešnosti vaše kampanje.

Najčešće greške

Što se dizajna tiče, slika mora biti uočljiva i lako prepoznatljiva, a tekst ne bi trebalo da sadrži više od 8 reči. Ukoliko već imate definisano idejno rešenje i pripremu za štampu za magazine, ne koristite je za bilborde. Zakoni boja i svetlosti koji važe za novine ne važe i za bilborde. I način prenošenja poruke je drugačiji. Magazini se čuvaju i čitaju više puta, pa možete očekivati da bude pročitan i duži tekst, a pored bilborda se "projuri". Jednostavnost je najveća vrlina bilborda. Što je "lice" jednostavnije, imaće bolji odziv.
Kada govorimo o OOH oglašavanju, postoji još čitav jedan mali univerzum mogućnosti. Osvetljene reklame na banderama ili taksi vozilima, displeji na aerodromima... U ovom slučaju se uglavnom govori o površinama čije su dimenzije nešto manje od klasičnih bilborda (manje od 3 x 4 m), ali ih odlikuju neke karakteristične prednosti.Manje dimenzije – više mogućnosti

Osvetljene reklame obično imaju visinu do 1m i pričvršćuju se za bandere na visini od oko 2,5 m. Osnovna prednost ovih reklama je da su dvostrane i da po ceni samo jednog bilborda možete zakupiti nekoliko ovakvih "lica", što je izuzetno korisno kada kod potrošača već postoji jasno izgrađena svest o određenom brendu. U tom slučaju će desetak ovakvih reklama, jedna za drugom i na prometnom mestu, ostaviti izuzetno jak utisak, a verovatnoća da će ostati neprimećene je veoma mala.
Osnovna prednost taxi top oglašavanja je u stalnoj promeni lokacije oglasne poruke, pa ne postoji mogućnost da ona postane "nevidljiva". U poslednje vreme je na nekoliko lokacija u našoj zemlji moguće videti tzv. LED bilborde. Radi se o veoma funkcionalnom animiranom formatu, gde je bilbord evoluirao u high-tech displej, odnosno televizijski oglasni medij na otvorenom prostoru.
U svakom slučaju, osnovni cilj svake kampanje je da konzumenta sa svih strana okružite vašim porukama. To nije moguće izvesti bez intenzivnog OOH oglašavanja. Četkicu i lepak u ruke i – na posao!
Ne dopustite bilbordu da se "sakrije"

Koliko ste se puta provezli pored nekih bilborda, a da ih niste ni primetili? Za razliku od njih, postoje i oni koji vam se od prvog viđenja urezuju u pamćenje. U čemu je tajna? Na osnovu istraživanja, zaključeno je da u svesti potrošača u roku od 30 dana dolazi do navikavanja na prisustvo određene vizuelne poruke, odnosno do tzv. "nevidljivosti". Čak i u slučaju da su vam za OOH oglašavanje ponuđeni izvanredni uslovi, ako u periodu koji je duži od 30 dana nemate mogućnost da menjate oglas, dobro razmislite pre nego što ih prihvatite. Činjenica da ćete na određenoj lokaciji "ostati" duže, samo znači da na nju niko drugi ne čeka.
Vodite računa da vas ne zavaraju brojke koje govore o dnevnom intenzitetu saobraćaja, odnosno broju potencijalnih pojedinaca koji će videti vašu poruku. Nekada se može desiti da intenzitet saobraćaja na autoputu i u obližnjoj ulici bude sličan, međutim autoput prosečno koristi daleko veći broj različitih pojedinaca, dok obližnju ulicu za saobraćaj koriste iz dana u dan jedni isti pojedinci.
Bilbordi koji su postavljeni bliže tlu obično imaju nešto povoljnije lokacije, jer je to visina pogleda prosečnog vozača. Takođe, idealne su lokacije bliže putu i to sa desne strane, s obzirom da vozači instinktivno očekuju da im se drugo vozilo približi s desna.

Ivana Ostojić

Nema komentara:

Objavi komentar